Měření tvrdosti vody – aktualizováno

Porovnání automatických analyzátorů Testomat® a Titromat®. Výrobce Gebrüder Heyl má ve svém výrobním programu celou řadu analyzátorů pro měření tvrdosti vody.

Výkony, použití a funkce jednotlivých přístrojů se liší, a proto jsme pro Vás připravili přehlednou tabulku všech analyzátorů, které lze použít pro měření tvrdosti vody.

Srovnávací tabulka analyzátorů pro měření tvrdosti

Testomat® 808 Testomat 2000® Titromat® TH Testomat® LAB TH Testomat® EVO TH
Typ měření limitní titrační titrační titrační titrační
Rozsah měření v °dH 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5 0,05 – 0,50
0,25 – 2,50
1,00 – 10,00
2,50 – 25,00
2,5 – 50 0,05 – 0,50
0,25 – 2,50
0,5 – 5,0
1,00 – 10,00
2,50 – 25,00
0,05 – 0,50
0,25 – 2,50
1,00 – 10,00
2,50 – 25,00
Další možnosti měření ne KNK, ZNK ne ne ne
LCD ne 4-řádkový textový 4-řádkový textový ne/grafický grafický
Jazyk menu nemá LCD CZ, DE, AJ DE, AJ DE, AJ CZ, DE, AJ
LED signalizace průběhu analýzy ne ano ano ne ano
Počet měřících bodů 1 2 **) 2 **) 1 **) 1 **)
Proplach vedení vzorku pro vedení nad 5m (6/4mm) ano ano ano ne ano
Analogový výstup 4–20mA ano
(jen pro signalizaci stavů a poruch)
alternativní volba výstupu, nelze kombinovat! alternativní volba výstupu, nelze kombinovat! ano ano
Analogový výstup 0–10V ne ne ne
Sériová komunikace RS 232 ne ano ano
USB 2.0 Mini-B ne ano ne
Slot na SD kartu ne ano ano
Webserver, ftp server ne ne ne
Funkce SD slotu ne datalogger datalogger datalogger, import / export konfigurace, aktualizace firmware datalogger, import / export konfigurace, aktualizace firmware
Kontrola hladiny v komoře ne vodivostní vodivostní optická optická
Reléové výstupy porucha
LV
ext. výplach
porucha
LV1
LV2
AUX
výplach
měřící bod 1/2
údržba
porucha
LV1
LV2
AUX
výplach
měřící bod 1/2
údržba
porucha porucha
LV1
LV2
AUX
Digitální vstupy STOP analýzy
ext. potvrzení
STOP analýzy
IN1
IN2 (vodoměr)
START analýzy
STOP analýzy
IN1
IN2 (vodoměr)
START analýzy
Start/Stop STOP analýzy
IN (vodoměr)
ext. potvrzení
Integrace do systému NeoTec (sběr dat, regulace, komunikace atd.) ne ano ano ano ano
Krytí IP44 IP65 IP65 IP40 / s krytem IP43 IP44
Spuštění analýzy časové · časové
· od vodoměru
· dynamické
· externí
· časové
· od vodoměru
· dynamické
· externí
· časové
· externí
· časové
· od vodoměru
· časové a od vodoměru
Přetlak vzorku 0,3 – 1 bar
1 – 4 bar
4 a více *)
0 – 0,3 bar *)
0,3 – 1 bar
1 – 8 bar
8 a více *)
0 – 0,3 bar *)
0,3 – 1 bar
1 – 8 bar
8 a více *)
0 – 0,3 bar *)
0,3 – 1 bar
1 – 8 bar
8 a více *)
0 – 0,3 bar *)
0,3 – 1 bar
1 – 8 bar
8 a více *)
Teplota vzorku 10 – 40°C 10 – 40°C ***) 10 – 40°C ***) 10 – 40°C ***) 10 – 40°C ***)
Velikost ŠxVxH 364x314x138mm 380x480x280mm 380x480x280mm 270x350x147 380x480x280mm
*)    S využitím doplňkového příslušenství.
**)   Při dálkovém ovládání (z PLC) je možné měřit i z více odběrných míst.
***) Pro ohřev/chlazení lze předřadit výměník.