Měření tvrdosti vody

Porovnání automatických analyzátorů Testomat® a Titromat®. Výrobce Gebrüder Heyl má ve svém výrobním programu celou řadu analyzátorů pro měření tvrdosti vody.

Výkony, použití a funkce jednotlivých přístrojů se liší, a proto jsme pro Vás připravili přehlednou tabulku všech analyzátorů, které lze použít pro měření tvrdosti vody.

Srovnávací tabulka analyzátorů pro měření tvrdosti

Testomat®
808
Testomat
ECO®
Testomat
ECO®Plus
Testomat
2000®
Titromat®
TH
Testomat®
EVO TH
Typ měření limitní titrační titrační titrační titrační titrační
Rozsah měření v °dH 0,02;
0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 5
0,05 – 0,50
0,25 – 2,50
1,00 – 10,00
2,50 – 25,00
0,05 – 0,50
0,25 – 2,50
1,00 – 10,00
2,50 – 25,00
0,05 – 0,50
0,25 – 2,50
1,00 – 10,00
2,50 – 25,00
2,5 – 50 0,05 – 0,50
0,25 – 2,50
1,00 – 10,00
2,50 – 25,00
Další možnosti měření ne ne ne KNK, ZNK ne ne
LCD ne 2-řádkový
textový
4-řádkový
textový
4-řádkový
textový
4-řádkový
textový
grafický
Jazyk menu nemá LCD DE, AJ CZ, DE, AJ CZ, DE, AJ DE, AJ CZ, DE, AJ
LED signalizace průběhu
analýzy
ne ne ano ano ano ano
Počet měřících bodů
1 1 2 **) 2 **) 2 **) 1 **)
Proplach vedení vzorku pro
vedení nad 5m (6/4mm)
ano ne ano ano ano ano
Analogový výstup 4–20mA ano
(jen pro signalizaci stavů a poruch)
ano alternativní
volba výstupu, nelze kombinovat!
alternativní
volba výstupu, nelze kombinovat!
alternativní
volba výstupu, nelze kombinovat!
ano
Analogový výstup 0–10V
ne ne ne
Sériová komunikace RS 232 ne ne ano
Slot na SD kartu ne ne ano
Webserver, ftp server ne ne ne
Funkce SD slotu ne ne datalogger datalogger datalogger datalogger,
import / export konfigurace, aktualizace firmware
Kontrola hladiny v komoře ne vodivostní vodivostní vodivostní vodivostní optická
Reléové výstupy porucha
LV
ext. výplach
porucha
LV1
LV2
porucha
LV1
LV2
AUX
výplach
měřící bod 1/2
údržba
porucha
LV1
LV2
AUX
výplach
měřící bod 1/2
údržba
porucha
LV1
LV2
AUX
výplach
měřící bod 1/2
údržba
porucha
LV1
LV2
AUX
Digitální vstupy STOP analýzy
ext. potvrzení
STOP analýzy
IN (vodoměr)
STOP analýzy
IN1
IN2 (vodoměr)
START analýzy
STOP analýzy
IN1
IN2 (vodoměr)
START analýzy
STOP analýzy
IN1
IN2 (vodoměr)
START analýzy
STOP analýzy
IN (vodoměr)
ext. potvrzení
Spuštění analýzy časové · časové
· od vodoměru
· časové
· od vodoměru
· dynamické
· externí
· časové
· od vodoměru
· dynamické
· externí
· časové
· od vodoměru
· dynamické
· externí
· časové
· od vodoměru
· časové a od vodoměru
Přetlak vzorku 0,3 – 1 bar
1 – 4 bar
4 a více *)
0 – 0,3 bar *)
0,3 – 1 bar
1 – 8 bar
8 a více *)
0 – 0,3 bar *)
0,3 – 1 bar
1 – 8 bar
8 a více *)
0 – 0,3 bar *)
0,3 – 1 bar
1 – 8 bar
8 a více *)
0 – 0,3 bar *)
0,3 – 1 bar
1 – 8 bar
8 a více *)
0 – 0,3 bar *)
0,3 – 1 bar
1 – 8 bar
8 a více *)
Teplota vzorku 10 – 40°C 10 – 40°C 10 – 40°C
***)
10 – 40°C
***)
10 – 40°C
***)
10 – 40°C
***)
Velikost ŠxVxH 364x314x138mm 380x480x280mm 380x480x280mm 380x480x280mm 380x480x280mm 380x480x280mm
*)     S využitím doplňkového příslušenství.
**)   Při dálkovém ovládání (z PLC) je možné měřit i z více odběrných míst.
***) Při vyšší teplotě vzorku je možné předřadit chladič A120 nebo A80.