Kotelny, energetika a výroba páry

#

Snížení nákladů na energii prostřednictvím on-line sledování jakosti vod

Sledování kvality vody je důležitým prvním krokem ke snížení nákladů na energie v každém objektu, kde se provozují parní, horkovodní a teplovodní kotle.


Nedávné průzkumy ukázaly, že dokonalé řízení parametrů, jako je tvrdost vody, alkalita a vodivost pomocí on-line analyzátorů může ušetřit optimální kvalitou vody nemalé prostředky na energii, chemikálie a odstávky (v závislosti na velikosti zařízení).
Sledování kvality vody může také výrazně zvýšit životnost parního, horkovodního a teplovodního kotle, což vede k významným úsporám na servis a investice.
Prakticky každý provozovaný objekt, který má souvislost s výrobou tepelné energie (například parní, horkovodní a teplovodní kotelny, jakož i otevřené nebo uzavřené chladicí věže), je velmi citlivý na vyšší provozní náklady v důsledku tvorby vodního kamene.

Odkud vodní kámen pochází?

Kovy alkalických zemin, nalézající se ve vodě (vápník a hořčík), jakož i oxid uhličitý navázaný na kovy alkalických zemin, jsou uvolňovány se zvyšující teplotou vody. Výsledkem je vodní kámen (vápenec) a to zejména v systémech s ohřevem vody.
Vodní kámen v chemickém slova smyslu je uhličitan vápenatý (CaCO3), uhličitan hořečnatý (MgCO3) a další sloučeniny dle složení napájecí vody. Kyselina uhličitá, která udržuje vápenaté a hořečnaté soli rozpuštěné, je při ohřevu vody vyloučena, rovnováha je narušena a dochází ke srážení.