Převody jednotek tvrdosti vody

Tvrdost vody je vlastnost, která vyjadřuje obsah rozpuštěných nerostů (nejčastěji CaO a MgO) ve vodě.

Tvrdost vody se převážně zjišťuje titračně. Existuje celá řada přesných ručních titračních testů, jako je Duroval® A a Duroval® B nebo jednoduchých kapkových testů DUROVAL® 1kapka = 1°dH a DUROVAL® 1kapka = 0,1°dH.

Pro on-line měření tvrdosti vody v průmyslu, energetice a vodárenství se používájí procesní analyzátory Testomat®.

Tabulka: Přepočet jednotek tvrdosti vody

1 mmol/l

1 mval/l

1 mg-ekv/dm3

1 milli-equivalent/l

1 °dH

10 mg CaO/l

1 °f (TH)

10mg CaCO3/I

1 ppm CaCO3

1 mg CaCO3/I

1 gr/gal.(US)

1 mmol/I

1 2

5,6

10

100

5,847

1 mval/l

0,5

1

2,8

5

50

2,923

1 °dH

0,178

0,357

1

1,785

17,848

1,043

1 °f (TH)

0,1

0,2

0,56

1 10

0,58

1 ppm CaCO3

0,01

0,02

0,056

0,1

1

0,058

1 gr/gal.(US)

0,171

0,342

0,959

1,712

17,118

1