Problém s kondenzací

Řešení kondenzace vodních par na sklech měřící komory analyzátorů Testomat® a Titromat®.

Vlivem vysokých rozdílných teplot a vyšší relativní vlhkosti vzduchu může docházet ke kondenzaci na sklech standardní měřící komory u automatických analyzátorů řady Testomat® a Titromat® . Pokud k tomu dojde, analýza je ukončena chybovým hlášením „Znečištěná komora“ nebo „Zakalená voda“. Pro tyto těžké podmínky byla vyvinuta speciální měřící komora s dvojitým sklem, které eliminuje poruchové stavy způsobené vnější kondenzací.

Měřící komoru lze instalovat, jak do nových analyzátorů při návrhu měření do těžkých podmínek, tak i do stávajících provozovaných přístrojů.

Měřící komora s dvojitým sklem

Měřící komora s dvojitým sklem